• Print
  • Bookmark and Share

6. ferieuge

For så vidt angår den 6. ferieuge bestemmer du selv, hvornår du vil afholde den — dog under forudsætning af, at arbejdets udførelse ikke hindrer afholdelsen.

Der er ikke fastsat nogen frist for dit varsel, men du har pligt til at give din arbejdsgiver besked om afviklingen af 6. ferieuge så tidligt som muligt.

6. ferieuge kan i øvrigt afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret.

Hvis ikke du har afholdt den 6. ferieuge i ferieåret, er udgangspunktet, at du har ret til at få de resterende ferietimer udbetalt - og ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb.

Fratræden

Ved fratræden bortfalder 6. ferieuge og i stedet udbetales en godtgørelse. Udbetalingen sker i forbindelse med sidste lønudbetaling.

Arbejdsgiver kan fastsætte en frist vedrørende udbetaling af 6. ferieuge - se §19a i aftalen

Regionen (og kommunen) kan beslutte, at du — for at få 6. ferieuge udbetalt — skal afgive ønske herom inden for en nærmere fastsat frist, der som udgangspunkt er inden 1. oktober i ferieåret. Men fristen kan være fastlagt til et senere tidspunkt, som regionen fastlægger. 

For at kunne gøre brug af denne regel, skal regionen senest ved ferieårets start generelt overfor de ansatte have tilkendegivet, at man vil benytte sig af reglen.

Hvis 6. ferieuge så alligevel ikke kan afholdes på grund af en feriehindring, udbetales den 6. ferieuge kontant ved ferieårets udløb, medmindre ferien aftales overført til det efterfølgende ferieår.

Hvis du undlader at afholde 6. ferieuge, overføres den til det efterfølgende ferieår.

Hvis arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for afholdes af 6. ferieuge under henvisning til, at arbejdets udførelse hindrer dette, og ferien ikke er afholdt inden ferieårets udløb, skal du have den 6. ferieuge udbetalt.

Hvis du fratræder din stilling uden at ferien er afholdt, udbetales 6. ferieuge.