Medlemsbutikken

Nye produkter i butikken
Læs mere om hvordan du bestiller

Jubilæumskonferencen

Se video fra jubilæumskonferencen den 5. december 2014. Du kan også se posterne med den historiske udstilling. Se mere

 

Gravid APP

Jordemoderforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning, Sundhedsstyrelsen og Trygfonden. Læs mere

 

Spørgsmål om travlhed til ministeren

Liselott Blixt (DF) har stillet spørgsmål til sundhedsministeren om travlheden på landets fødeafdelinger. Jordemoderforeningen har kommenteret på ministerens svar.
Læs svarene og Jordemoderforeningens kommentarer her

 

 

 

OK15 urafstemning

Gå til resultatet

Mest brugte blanketter

Hvad sker der i min kreds

FAQ

Faren ved den fraspaltede bevidsthed

27. februar 2015 At krigsoplevelser, bilulykker og naturkatastrofer kan udløse PTSD – Posttraumatisk Stress Disorder er velkendt. Men at en voldsom...

Mellem klinik og videnskab

27. februar 2015 Det første hold på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab startede i september. Uddannelsen har haft sine børnesygdomme, men finder efterhånden...