Politisk konsulent til Jordemoderforeningen (projektstilling)

Brænder du for sundhedspolitik og politisk interessevaretagelse? Kan du både skrive skarpe tweets og udvikle politikforslag, skabe netværk med aktører og synliggøre jordemoderfagets bidrag til samfundet? Så er du måske den politiske konsulent, vi søger til Jordemoderforeningens sekretariat i København.

Jordemoderforeningen har vedtaget en ny, ambitiøs strategi for, hvordan vi som organisation styrker jordemoderfaget og den omsorg, som jordemødre leverer til de kvinder og familier, de arbejder med. Vi søger nu en politisk konsulent, der kan hjælpe os med at gøre strategien til virkelighed ved at drive interessevaretagelse på flere politiske fagområder i tæt samarbejde med organisationens politiske ledelse og dygtige konsulenter.

Opgaver
Da stillingen er ny, er du selv med til at forme indholdet. Vi forestiller os, at du får følgende ansvarsområder:

 • Udvikle politikforslag, der kan bære eksternt, i samarbejde med politisk ledelse og konsulenter
 • Formulere og kommunikere Jordemoderforeningens politiske linjer på sociale medier og via debatindlæg og indspark til medierne
 • Sikre at vi har fakta og data på plads og kan bruge den aktivt i vores interessevaretagelse
 • Forberede møder med politikere lokalt, regionalt og centralt samt andre eksterne aktører, på særligt det sundheds- og uddannelsespolitiske område
 • Repræsentere Jordemoderforeningen i relevante fora
 • Sikre struktur og løbende opfølgning på den politiske strategi 2020-2026 internt og eksternt, fx via medlemskommunikation og status til hovedbestyrelsen.

Vores forventninger til profil
Vi forestiller os, at du:

 • Har en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse, eksempelvis cand.scient.pol, cand.scient.adm eller lignende.
 • Har stor interesse og flair for samspillet mellem medlemmer, medier og aktører i den offentlige debat
 • Har interesse for og gerne erfaring med sundheds- og uddannelsespolitik
 • Har styr på din public affairs-værktøjskasse
 • Forstår at sætte dagsordener og vinkle, så omverdenen får interesse for sagen
 • Er idérig og kreativ og tænker rundt om en opgave
 • Er velformuleret, hurtig og sikker på tasterne
 • Har et godt netværk, politisk eller organisatorisk eller evner at skabe det
 • Er god til at samarbejde og at spille dine kolleger gode
 • Brænder for at styrke velfærden i Danmark og jordemødrenes fag og vilkår.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med politisk interessevaretagelse fra en interesseorganisation, et fagforbund, et bureau, et politisk parti, et ministerium eller lignende. Er du nyuddannet, så forventer vi, at du har dokumenteret relevant erfaring og netværk fra studietiden.

Om os
Jordemoderforeningen er fag- og professionsforening for jordemødre, ledere og jordemoderstuderende. Vi har knap 3.000 medlemmer, som vi hver dag gør vores yderste for at rådgive, servicere og sikre gode vilkår for. Det gør vi blandt andet ved at værne om jordemødres selvstændige virksomhedsområde og ved at deltage i den sundhedsfaglige debat. Vi arbejder for en tydelig lønpolitik og en anerkendelse af det ansvar, som jordemødrene står med hver eneste dag.

Det praktiske
Vi ønsker stillingen besat den 1. marts 2021 eller tidligere. Send din ansøgning og CV via mail til Jordemoderforeningen på sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk, mrk. ’Politisk konsulent’.

Ansøgningsfristen er søndag den 17. januar kl. 20, og vi holder samtaler hhv. onsdag den 20. januar og tirsdag den 26. januar. Imellem de to samtaler skal du forvente at skulle løse en case.

Stillingen er finansieret af projektmidler frem til udgangen af 2022. Forhåbentlig bliver vi så glade for din indsats, at ansættelsen forlænges.

Du kan høre mere om stillingen eller om Jordemoderforeningen ved at kontakte direktør Iben Konradi Nielsen på 28 73 42 66.