Tidsskrift for Jordemødre

Senest udgivet nr. 3/4 2020

Ifokus

IfOKUS: Jordemoder unde pandemien

Hvad kan vi lære af corona-pandemien?

Tidsskrift for Jordemødre har talt med en række forskellige jordemødre om deres oplevelse af pnademien..

Læs temaet ’Jordemoder under pandemien

Ifokus

IfOKUS: Igangsættelse

Fagligt indstik om 'Rutinemæssig igangsættelse i sidste del af terminsperioden' 

Læs det faglige indstik


Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her

Temaer

Søg i de forskellige temaer, der ar været i Tidsskrift for Jordemødre

Gå til temaer

Søg i tidsskrifter

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)

Redaktør: Anne-Marie Kjeldset
Redaktionens adresse: Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
Tel 46 95 34 04
amk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk