Overordnet forlig på Statens område

Forhandlingsparterne er den 6. februar blevet enige om et overordnet forlig på Statens  område. Herefter går forhandlingerne i gang for de specifikke områder. Jordemødre ansat i staten arbejder især på uddannelsesinstitutionerne, og det er forhandlingerne af disse vilkår, der nu kan gå i gang.  

Den generelle aftale for Staten – CFU forliget – er blevet en 3-årig aftale. Forliget betyder i perioden en samlet lønfremgang på ca. 4,5 % til de ansatte. Lønstigningen er fordelt med 3,5% på aftalte lønstigninger og ca. 0,93% udmøntet  fra reguleringsordningen, der sikre at lønudviklingen i det offentlige følger med det private arbejdsmarkeds.

Ud over lønstigning, er der aftalt en yderligere uges øremærket barsel til fædre eller med-mødre, hvilket bringer antallet op på 7 uger af de 32 uger, der er til deling mellem forældrene. 

Parterne har desuden aftalt en særlig indsats på det psykiske arbejdsmiljø, herunder etablering af et særligt rejsehold, der skal understøtte arbejdspladserne i håndtering af konkrete udfordringer. Også det lokale samarbejde på arbejdspladserne er aftalt støttet i form af partsprojekter.  

CFU forliget giver en pejlemærke for rammerne for forhandlingerne på det regionale og kommunale område.