Betalt frokostpause fredet i hele den offentlige sektor

DR varslede, at den betalte frokostpause skulle afskaffet. Men den går ikke, fastslog tre højesteretsdommere i ny kendelse.

I DR har medarbejderne i mindst 60 år haft betalte frokostpauser. Men i 2015 meddelte ledelsen, at det skulle være slut pr. 1. juni 2017. De faglige organisationer, der organiserer DR-ansatte, afviste dette ud fra argumentet, at hvis noget sådan skal gennemføres, skal det rejses som et krav ved overenskomstforhandlingerne.

Det fik DR-ledelsen til at indbringe de faglige organisationer for en faglig voldgiftsret, med påstand om, at de skal anerkende, at DR er berettiget til at opsige den betalte frokostpause som en kutyme til bortfald med virkning pr. 1. juni 2017.

Den faglig voldgiftsret har nu fastslået, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos DR. Arbejdsgiver kan ikke blot meddele, at betalt frokostpause afskaffes uden videre med den forklaring, at frokostpausen ikke længere er arbejdstid, sådan som DR gjorde det i 2015.

Det fastlås i afgørelsen, at hvis en arbejdsgiver ønsker, at lønmodtagere ikke skal have løn under frokostpausen, skal det rejses som et krav ved overenskomstforhandlingerne.

Offentlige arbejdsgivere kan ikke udenom fagforeningerne og de ansatte fjerne rettigheder fx betalt frokostpause.

Advokat i FTF, Per Frydenreim Møller, der har ført sagen på vegne af DR-ansatte organiseret i fagforeningen Medieforbundet, siger:
- Det her en meget vigtig og principiel afgørelse, som vil få afsmittende virkning på hele den tendens, der er i offentlig forvaltning i disse tider, hvor arbejdsgivere forsøger at forringe de ansattes vilkår og rettigheder. Det er et klokkeklart signal til alle offentlige arbejdsgivere, at den danske aftalemodel fortsat er fundamentet for det danske arbejdsmarked. De vilkår, som parterne har været enige om i årtier, fx løn under frokostpausen, kan ikke blot forkastes ensidigt af arbejdsgiverne.

Læs mere på FTF.dk, hvor kendelsen også kan læses