Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om:


Generalforsamling Hovedstadskredsen

Tid: Torsdag den 17. september 2020 kl. 17.30-21.00

Sted: Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge

Program: (åbn program som pdf-fil)
17.00 Kom og mød din kredsbestyrelse på kajen ved kulturhuset

17.30 Dørene åbnes + kaffebord

17.45 Astrid Elkjær Sørensen holder oplæg om sit Ph.d.-projekt: Pæne pigers oprør

18.30 Mulighed for at stille spørgsmål til Astrid

19.10 Generalforsamling

Frist for indkomne forslag: Senest den 10. september 2020 til kredsformand Birgit Plough, bipl@remove-this.youmail.remove-this.dk

Frist for tilmelding til forplejning: Senest den 10. september 2020 til kredsformand Birgit Plough, bipl@remove-this.youmail.remove-this.dk