Kongres 2018

Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Kongressen blev afholdt den 5. november 2018 med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af kongressens forretningsorden
 • Valg af to referenter
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag og fremtidigt virke
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
 • Valg at statsautoriseret revisor
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Hovedbestyrelsens beretning

Beretningen dækker perioden juni 2016 til juni 2018. 
Læs den skriftlige beretning

Den mundtlige beretning, som aflægges på selve kongressen, dækker perioden fra juni 2018 til kongresdagen.
Læs den mundtlige beretning

Beretning

Hovedbestyrelsens beretning skal diskuteres på kongressen

Læs den skriftlige beretning

Læs den mundtlige beretning