Hjælpefonden


Ingen udlodning i 2020

Hjælpefonden har ingen midler til udlodning i 2020. Derfor kan fonden p.t. ikke søges.


Hjælpefonden  kan yde støtte til medlemmer, der er kommet i økonomiske vanskeligheder samt til andre formål efter nærmere bestemmelse i fondens fundats.

Støtte fra Hjælpefonden besluttes af fondens bestyrelse, som er valgt af foreningens hovedbestyrelse.

Der kan ikke søges støtte til arrangementer, som har været afholdt på uddelingstidspunktet.

Ansøgning til Hjælpefonden 
Ansøgningsskemaet (Alternativt kan det rekvireres hos Jette Poder i Jordemoderforeningens sekretariat)

Ansøgningsfristerne er ultimo februar, maj, august og november.

Uddelingsmøderne afholdes primo marts, juni, september og december, og der gives besked til ansøgerne senest den 15. i den pågældende måned.

Har du spørgsmål ....

Har du spørgsmål om Hjælpefonden kan du kontakte 
Jette Poder:
Telefon: 46 95 34 07
E-mail: jpo@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Der kan ikke søges til jordemoderuddannelsen

Hjælpefonden har meget begrænsede midler, og da alle studerende på jordemoderuddannelsen vil være lige berettigede til tilskud til en almindelig gennemførsel af uddannelsen, kan der desværre ikke ydes tilskud til det.

Fundats for Hjælpefonden

Fundats for Hjælpefonden