Formandskab

Jordemoderforeningens formandskabet udgøres af formand og næstformand. Formanden tegner foreningen. I formandens forfald tegner næstformanden foreningen.


Lis Munk
Formand for Jordemoderforeningen 

Telefon: 46 95 34 01 
Mobil: 28 57 32 10
E-mail: lim@jordemoderforeningen.dk 

Lis er uddannet jordemoder og Master i Health Informatics  Lis repræsenterer foreningen ved overenskomstforhandlinger og internationalt. 


Bodil Bjørg Korsgaard
Konstitueret næstformand i Jordemoderforeningen 

Mobil: 27 20 09 52

Mail: bbkorsgaard@remove-this.gmail.remove-this.com 


Stina Kruse Skov (Sygemeldt)
Næstformand i Jordemoderforeningen 


Stina er uddannet jordemoder og kandidat i jordemodervidenskab. Hun arbejder som jordemoder på Odense Universitetshospital.