Vil du stille op til posten som næstformand?

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har udskrevet valg til næstformandsposten den 15. juni via en mail sendt til alle medlemmer af foreningen.

Der er frist for opstilling mandag den 29. juni 2020 kl. 16.

Valgbar til posten som næstformand er alle aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen.

Næstformanden er en del af formandskabet og hovedbestyrelsen. Det vil sige, at næstformanden er en del af foreningens politiske ledelse. Derudover kan der være særlige interesseområder, som næstformanden er engageret i.
Næstformanden modtager et honorar svarende til ca. to dages arbejde om ugen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Lis Munk eller en af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer.

Hvordan stiller jeg op?
Hvis du ønsker at stille op til posten, skal du meddele det skriftligt til sekretariatet sammen med stillerlister underskrevet af minimum 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen. Meddelelse af kandidatur sendes til sek@jordemoderforeningen.dk. Stillerlister kan rekvireres samme sted.

Hvornår skal vi stemme?
Kandidater bliver offentliggjort løbende på hjemmesiden, lige så vel som valgoplæg lægges på hjemmesiden løbende, når de er sekretariatet i hænde. 

Af hensyn til sommerperioden vil der være et særligt tidsforløb. 

29. juni 2020 kl. 16 er der opstillingsfrist for kandidater. Er der ved fristens udløb kun én kandidat, er der tale om fredsvalg og kandidaten er valgt til næstformand umiddelbart efter, at fristen er udløbet.
Er der opstillet to eller flere kandidater, vil valgmøder og selve valghandlingen foregå i august:

10. august 2020 Udsendelse af valgmateriale

Uge 33-34 2020 Lokale valgmøder

24. august 2020 kl. 16 Frist for stemmeafgivelse.

Tiltrædelse
Næstformanden tiltræder hurtigst muligt, efter resultatet foreligger

Har du ikke modtaget mailen om valget
Hvis du ikke har modtaget mailen, hvor hovedbestyrelsen udskriver valget, så er det fordi, vi ikke har en korrekt mailadresse på dig. Ret dine medlemsoplysninger og send en mail til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk, hvor du beder om at få mailen tilsendt.