Vaccination af privatpraktiserende jordemødre

Turen er nu kommet til, at målgruppe 4 ansat uden for regi af kommune, region eller almen praksis skal have tilbud om vaccine mod Covid-19.

OPDATERING den 26. februar:
Sundhedsstyrelsen har meddelt: "Sidste frist for indsendelse af lister er på fredag den 5. marts. Efter den dag vil det ikke længere være muligt at sende lister ind per mail. Der bliver i stedet mulighed for en løbende opsamling, så nyt personale, der falder inden for kriterierne, kan tilbydes vaccination. Nærmere information om dette følger inden for nogle uger."

Målgruppe 4 rummer blandt andet sundhedspersonale med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, der er svært at erstatte. Herunder altså potentielt privatpraktiserende jordemødre.

Sundhedsstyrelsen har opfordret brancheorganisationerne – herunder Jordemoderforeningen – om at hjælpe med at sikre kontakt med målgruppen.

Jordemoderforeningen forsøger derfor ad diverse kanaler at komme i kontakt med privatpraktiserende jordemødre – uanset medlemskab af foreningen – for at kunne give alle mulighed for at lade sig registrere til vaccination, hvis man opfylder kriterierne.

Vi har i dag fået vejledning fra Sundhedsstyrelsen om kriterier for at blive vaccineret inden for målgruppe 4, om hvordan man registrerer sig som interesseret i at blive vaccineret samt om det videre forløb, indkaldelse til vaccination, tidshorisont mv

Kriterier for vaccination

Hvem, der kan komme i betragtning til vaccination, afhænger af tre kriterier:

  1. Hvor udsat er den privatpraktiserende jordemoder for smitte? Hvor tæt kontakt er nødvendig? Er patienten/klienten visiteret?
  2. Konsekvenserne, hvis en behandler smitter patienten/klienten
  3. Konsekvenserne, hvis den ansatte smittes og har fravær

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det væsentligste parameter for vaccination i gruppe 4 er, om man har tæt patient/klientkontakt. Gruppe 4 omfatter ikke personer uden tæt kontakt som fx sekretærer og receptionister.

Det er den enkelte arbejdsgiver, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale, der skal tilbydes vaccination. Som privatpraktiserende jordemoder uden ansættelsesforhold må den enkelte ud fra kriterierne vurdere, om man skal lade sig registrere til vaccination som målgruppe 4.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der skal være helt særlige årsager til inklusion i denne gruppe, da man tilbydes vaccination før ældre personer og personer, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Registrering

Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal sørge for at indsende oplysninger om ansatte til Statens Serum Institut (se længere nede). Hvis man har egen privat jordemoderpraksis, skal man selv stå for indsendelse af oplysninger.

Oplysninger skal indsendes i en skabelon udarbejdet af Statens Serum Institut og sendes fra en sikker mail-forbindelse til en sikker postkasse hos Statens Serum Institut.

Skabelonen skal anvendes.

Skabelonen samt oplysninger om, hvortil den skal sendes, fås ved henvendelse til Jordemoderforeningen på sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk. Du skal medsende dit fulde navn og skrive VACCINE i emnefeltet.

Det videre forløb

Når Statens Serum Institut modtager skabelon med oplysninger om CPR-nummer oprettes personen/erne i Det Danske Vaccinationsregister og derfra inviteres der til vaccination via e-boks. Vaccinationerne forventes gennemført i uge 8 og 9, og man booker selv tid til vaccinationen.