Sundhedsstyrelsen har opdateret deres retningslinje vedr. håndtering i sunhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen har tirsdag den 9. juni opdateret retningslinjen ’Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet’. Retningslinjen tydeliggør vidensgrundlaget, og rummer en række præciseringer og uddybninger vedrørende fx inkubationstid, smitteforhold og  tests i en række forskellige situationer.  

For sundhedspersonale præciseres det, at der fortsat ikke er viden om omgang og varighed af eventuelt beskyttende immunitet efter overstået COVID-19, herunder om serologiske tests kan anvendes til at vurdere beskyttende immunitet.
Det pointeres, at personalet, der kommer tilbage på arbejde efter at have haft bekræftet COVID-19 og har overstået 48 timers karens efter symptomophør, skal derfor følge vanlige retningslinjer for brug af værnemidler mv.