Skærpede retningslinjer for at hindre spredning af Corona

Forsamlingsforbuddet er fra den 26. oktober til den 22. november sænket til 10 personer. Dette gælder imidlertid ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.

Dermed er det fortsat muligt for jordemødre at afholde fødselsforberedelse og anden undervisning.

Samtidig påpeges det også, at ’forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig heller ikke gælder fx lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig’.

Det er derfor anbefalingen, at undervisningen foregår således at deltagerne sidder med retning mod underviser, og at de ikke skifter plads undervejs.

Husk, at der pr den 29. oktober også indføres skærpede krav om mundbind, sådan at man skal bære mundbind i bygninger med offentlig adgang, og at mundbindet ikke fjernes, før man sidder ned.

Du vil kunne læse mere på myndighedernes side coronasmitte.dk, som indeholder en uddybende FAQ, der besvarer mange spørgsmål, og som tillige har en informativ infografik, der kan downloades ved behov.