Revideret retningslinje og vejledning

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet deres reviderede retningslinje ’Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’

NYHEDEN ER OPDATERET DEN 16/4-20 med dette:

Vejledningen er opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinje af 14. april. Det drejer sig om følgende opdateringer:

  • Covid-19 gravide skal ikke bære mundbind under fødslen, såfremt personalet bærer værnemidler
  • Partner med milde symptomer kan via egen læge blive henvist til test for COVID-19
  • Hvis partner har symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19, men testes negativ for SARS-CoV-2, kan partner – såfremt milde symptomer - være tilstede ved fødslen.
  • Præcisering af tabel og opdeling i gravid/fødende og partner
  • Såfrem den der konstateres fosterdød efter normal 1. trimesterskanningen (nakkefoldsskanning) eller foetus mortus senere i graviditeten skal der sammen med øvrige TORCH-prøver testes for SARS-CoV-2. Såfremt der diagnosticeres misdannelser, som giver anledning til TORCH-prøver skal der ligeledes testes for SARS-CoV-2.
    Der skal ikke testes for SARS-CoV-2 ved isoleret polyhydramnios
  • Præcisering af antitrombotisk behandling ifbm. indlæggelse, fødsel og barsel.
  • Præcisering af afsnit vedr. mor med bekræftet COVID-19 og barn indlagt på neonatalafdelingen.

Jordemoderforeningen, DSOG, neonatologer og DASAIM har igennem de seneste uger arbejdet på en retningslinje og en vejledning omkring håndtering af gravide med mistanke om eller påvist COVID-19.

Vi har igennem processen været i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen, under hvilken vi har pointeret faglige forhold af betydning for både sundhedspersonale og de fødende/familierne. Hvis der har været uenighed, har vi efter grundig argumentation valgt at understøtte SST's retningslinje. Sammen med vejledningen har vi udarbejdet en række skemaer (se link), der kan tjene som værktøjer i klinikken.

Vi får løbende ny viden på området, og vejledningen vil blive opdateret herefter. Selvom vi har bestræbt os på at få belyst alt tænkeligt, vil der være aspekter, der mangler at blive vendt. I så tilfælde må I meget gerne skrive til én af kontaktpersonerne på side 1 i vejledningen. Fra Jordemoderforeningen vil det være Anne-Mette Schroll på amsc@jordemoderforeningen.dk

'Pakken' indeholder:

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje