Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’(02-06-2020)

DSOG og Jordemoderforeningen har ændret den kliniske vejledning igen den 2. juni 2020. Nyheden er opdateret med ændringerne

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende reviderede udgaver af retningslinjen ’Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn’

Jordemoderforeningen og DSOG har udarbejdet en pakke med en klinisk vejledning samt en række hjælpebilag.

Vi får løbende ny viden på området, og vejledningen vil blive opdateret herefter. Selvom vi har bestræbt os på at få belyst alt tænkeligt, vil der være aspekter, der mangler at blive vendt. I så tilfælde må I meget gerne skrive til én af kontaktpersonerne på side 1 i vejledningen. Fra Jordemoderforeningen vil det være Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

'Pakken' indeholder:

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje