Privatpraktiserende jordemødre kan igen tilbyde deres ydelser

Sundhedsstyrelsen udsendte lørdag aften notatet ’Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, specialtandlæger og den private tandpleje’ 

Det betyder, at privatpraktiserende jordemødre kan øge deres aktivitet frem mod vanligt niveau. Der skal dog i hvert tilfælde foretages en faglig vurdering af behovet for ydelsen.

Der skal fortsat være fokus på hygiejne og på at begrænse smitterisiko mest muligt. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at der fortsat anvende video-og telefonkonsultationer, hvor det er muligt. Det er ligeledes heller ikke muligt at afholde gruppeaktiviteter eller åbne konsultationer.

Der skal som udgangspunkt ikke benyttes værnemidler ved kontakt til borgere uden symptomer på COVID-19. Ved behandlinger, der kræver tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at borgeren anvender maske, eller at behandleren selv anvender ansigtsvisir, eller øjenbeskyttelse og maske.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om det skal fortsat ikke ses i praksissektoren.