Potentialer i at inddrage jordemødre i kommunale kerneopgaver

En ny pjece fra KL og Jordemoderforeningen skal give inspiration til de opgaver, som en jordemoder kan løse i kommunerne.

Når man hører ordet ’jordemoder’, tænker mange ofte ’fødegang’. Men jordemødre er mere end det. Det sætteren ny folder - ”Jordemødre i kommuner – hvad har de i tasken?” - fra KL og Jordemoderforeningen nu fokus på.

Folderen beskriver de forskellige roller, som med fordel kan varetages af en jordemoder, og kommer med konkrete eksempler fra den kommunale verden.

Eksempelvis kan en jordemoder være med til at sikre god trivsel på arbejdspladsen og undgå unødvendigt sygefravær. Gravide i Danmark har ifølge en SFI-undersøgelse fra 2010 i gennemsnit 48 dages graviditetsbetinget sygefravær, frem til de går på graviditetsorlov. En jordemoder kan gennem grundig vejledning og samtale med de gravide – både de kvinder, der er ansat i kommunen, og de kvinder, som virksomhederne i kommunen har ansat – hjælpe med at finde ud af, hvordan den gravide kan forblive aktiv på arbejdsmarkedet under graviditeten.

Jordemødre kan også bruges som vejledere i seksuel sundhed fx i en kommunes ungemodtagelse, som støtte til sårbare familier herunder gravide, de kan arbejde med generel sundhedsfremme med fokus på KRAM-faktorerne, de kan undervise på familiekurser eller være forløbskoordinator mellem fødegang og hjemkomst

”Vi løser mange forskellige sundhedsopgaver i kommunerne, og derfor er det vigtigt, at vi også har adgang til forskellige kompetencer. Her kan jordemødrene spille en rolle. Det gælder både i forhold sundhedsfremme, et godt arbejdsmiljø og den sociale indsats, hvor fokus i stigende grad er på at sætte tidligt ind. Jeg håber, at denne folder kan vise kommunerne, at der er god synergi i at tænke faggrupperne i kommunen på tværs, så hver især bidrager der, hvor de er bedst,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. 

Jordemoderforeningens formand Lillian Bondo ser også mulighederne i at ansætte flere jordemødre i kommunerne:

”Jordemødre er vant til at se og fremme borgerens ressourcer uanset hendes eller hans baggrund. Det er en tilgang, som heldigvis fylder mere og mere i både sundheds-, familie- og i socialpolitikken. Og så er jordemødrene qua deres uddannelse og erfaring gode til at arbejde på tværs af sektorer og med borgeren i centrum. Det glæder os, at vi sammen med KL nu synliggør jordemødres brede kompetencer og de fordele, kommunerne kan have ved at ansætte jordemødre.

Læs hele foldere i bladreversion

Læs hele folderen som pdf

Se film, hvor ledere og ansatte fortæller om den kommunale opgaveløsning, som allerede ansatte jordemødre varetager 

Fakta:

Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 indgik KL og Jordemoderforeningen en aftale om at overenskomstdække jordemødre i kommunerne i den kommunale overenskomst for basispersonale på Sundhedskartellets område. Dette skete pr. 1. april 2013.

Samtidig blev det aftalt, at parterne i perioden i fællesskab skulle udarbejde materiale til brug for oplysning i kommunerne om jordemødres kompetencer i lyset af den kommunale opgaveløsning både inden for det nære sundhedsvæsen og det sociale område.