Organisering af fødeområdet - anbefalinger sendt i høring - ÆNDRET SVARFRIST

I foråret 2019 udsendte Sundhedsstyrelsen et høringsudkast til anbefalinger om organisering af fødeområdet.

Mange jordemødre læste materialet igennem og indsendte deres kommentarer til Jordemoderforeningen, der udarbejdede et fælles høringssvar.

Mange andre organisationer og enkeltpersoner havde gjort det samme og på baggrund af de mange - og mange kritiske – høringssvar, besluttede Sundhedsstyrelsen at lade dokumentet gennemgå en gennemgribende redigering, før den nu atter er sendt i høring.

Vi vil i Jordemoderforeningen gerne høre din mening om det nye udkast og i videst muligt omfang inddrage den i et nyt høringssvar.

Så læs udkastet igennem og send dine kommentarer senest den 21. september kl. 9.00 (BEMÆRK TIDSPUNKTET ER ÆNDRET) til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Du kan finde materialet til høringen her.