Opdateret retningslinje for håndtering af COVID-19 samt skærpet pligt hos sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjen for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, herunder hvordan personalet skal forholde sig ved symptomer på smitte, hvis man har været i kontakt med COVID-19- smittede.

Sundhedsstyrelsen understreger, at personale i sundheds- og ældresektoren har en særlig og skærpet forpligtelse til at være opmærksom på symptomer. Hvis man har mistanke om symptomer, skal man ikke møde på arbejde. Eller hvis man er på arbejdet, så skal man gå hjem.

Medarbejdere, der har symptomer på COVID-19, skal blive i eget hjem, indtil personen har været symptomfri i 48 timer.

Arbejdsgiverne i sundheds- og ældresektoren har en særlig pligt til at sikre, at personale med symptomer på luftvejsinfektion ikke møder på arbejde og risikerer at smitte patienter/beboere med COVID-19.

Hvis man ikke har været i kontakt med COVI-19-smittede, så skal man sygemelde sig, som man normalt ville have gjort.

Se den opdaterede retningslinje

Se også Sundhedsstyrelsens spørgsmål/svar under "Særligt for arbejdsgivere og medarbejdere i sundheds-, ældre- og socialsektoren" "Spørgsmål 2: Hvordan skal jeg forholde mig som medarbejder i sundheds-, ældre- og socialsektoren" 

<- tilbage til nyhedslisten