Ny hovedorganisation

Kære medlem af Jordemoderforeningen

Gennem mange år har du været vant til, at vores hovedorganisation hed FTF. Dens opgaver var at varetage overordnede arbejdsmarkedsspørgsmål - og være med, når det virkelig kneb, under konflikt med arbejdsgiverne eller i stridigheder mellem medlemsorganisationer.

I løbet af 2018 indgik FTF så i et fællesskab med LO, og kom til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Et navn, der klinger godt, og et navn, der antyder, at der kun er én hovedorganisation. Men den tredje hovedorganisation, Akademikerne, er der sådan set stadig.

Og selv om Jordemoderforeningen stillede sig åben over for en ny stor hovedorganisation - allerhelst som en samlet organisation, der inkorporerede også de akademiske fag. Så har situationen været den modsatte. Flere tidligere FTF-organisationer er trådt ud af FH, og vigtigt for Jordemoderforeningen, så har to af vores allernærmeste samarbejdspartnere og meget parallelle organisationer, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, valgt at søge optagelse og er blevet optaget i Akademikerne (pr. 1. januar 2020).

På den baggrund var det en enig hovedbestyrelse, der besluttede, at vi måtte afsøge mulighederne for at gå med.

Begrundelserne: Den professionsfaglige dagsorden kan bedst løftes i Akademikerne. Vi har stor respekt for vores faglige samarbejdspartnere i Sundhedskartellet, men vi vægter at styrke det jordemoderfaglige højest, selvfølgelig uden at give køb på forhandlingsstyrke, noget som vi får i et samarbejde med de to terapeutforeninger i Akademikerne.

Dette betyder ikke, at vi ikke ønsker et bredt samarbejde i fagbevægelsen. Vi vil stadig indgå i opbakning til sygehussamarbejdet, hvor alle de store, Lægeforeningen, DSR, FOA indgår. Nu blot med en anden baggrund.

Og vi vil stadig samarbejde med fx DSR eller Kost- og Ernæringsforbundet om emner, der har fælles fokus på såvel medlemmers som vordende familiers vilkår.

Hovedbestyrelsens beslutning betyder, at udmeldelsen af FH træder i kraft 1. januar 2020, og tilsvarende vil ansøgningen om optagelse i Akademikerne betyde, at vi bliver formelt optagne pr. samme dato. Vi har fået meddelelse fra Akademikerne om, at der er fuld opbakning til vores optagelse.

Vi har fuld enighed i hovedbestyrelsen om betydningen af det, og hovedbestyrelsen stiller sig til rådighed for debat om konsekvenserne af beslutningen samt vores samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen og vores afgang fra Sundhedskartellet. Tag kontakt med jeres kredsformand, hvis I ønsker emnet belyst på den kommende generalforsamling.

Derudover vil skiftet af hovedorganisation blive uddybende behandlet i tidsskriftet og senere her på hjemmesiden.

<- tilbage til nyhedslisten