Ny folkesundhedslov skal skabe mere lighed i sundhed

Danske Regioner sender sammen med over 50 organisationer, her i blandt Jordemoderforeningen, en appel til regeringen, med opfordring til at lave en folkesundhedslov. Loven skal skabe en helt ny måde at tænke sundhed på i Danmark. Den skal bane vej for en fælles og ambitiøs forebyggelsesindsats, som rækker langt ud over sundhedsvæsenets normale kerneopgaver og muligheder.


Jordemoderforeningen er en af organisationerne bag appellen:
- Ulighed i sundheden starter i graviditeten. Hvis vi vil ændre på folkesundheden generelt, skal vi arbejde på tværs af sektorer og faggrænser, udtaler Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Målet med loven er blandt andet at gøre de sunde valg lettere, få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen, så flere får et længere, sundere og gladere liv, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V):
- Hvis vi skal rykke mere på folkesundheden i Danmark, er vi nødt til at tage nye metoder i brug og brede det længere ud i samfundet. Vi skal lave partnerskaber med civilsamfundet og erhvervslivet. Sundhedspolitik er nødt til at blive tænkt ind på andre politikområder som fødevarer, byplanlægning og vores folkeskoler, siger Stephanie Lose.
 
I dag skal der foretages en miljøvurdering på alle nye lovgivninger, noget lignende tænker forslagsstillerne sig kan benyttes i forhold til folkesundheden. 

- Ligesom der bliver lavet miljøvurderinger på enhver form for lovgivning, vil det også være en god idé at lave sundhedsvurderinger for at teste, om for eksempel en folkeskolereform, nye afgifter på biler eller planlægning af nye motorveje, som alle ligger uden for Sundhedsministeriets ansvarsområde, har positive eller negative konsekvenser for folkesundheden, siger Morten Grønbæk, formand for ’Vidensråd for Forebyggelse’ og direktør ved Statens Institut for Folkesundhed.

Appellen bliver overrakt den 5. november på online-konferencen ’Sundhed for alle’, som Danske Regioner er vært for. Man kan tilmelde sig til konferencen her

Læs appellen