Næstformandsvalg – anden runde

Mandag den 24. august kl. 16 sluttede afstemningen og ny næstformand.

926 har stemt, hvilket svarer til 31,8 procent af de stemmeberettigede. Stemmerne fordelte sig sådan:

  • Mette Rotesan Holm fik 399 stemmer
  • Bodil Bjørg Korsgaard fik 305 stemmer
  • Karina Aamann fik 210 stemmer

Ifølge vedtægternes paragraf 21 skal der gennemføres en ny urafstemning, hvis ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne. Da ingen af kandidaterne har opnået halvdelen eller flere af stemmerne, skal medlemmerne nu stemme i en ny valgrunde mellem de to kandidater, der opnåede flest stemmer; Mette Rotesan Holm og Bodil Bjørg Korsgaard.

Sekretariatet sender nyt valgmateriale ud onsdag den 26. august.

Du kan stadig læse kandidaternes valgoplæg:

Mettes valgoplæg

Bodils valgoplæg