Køn og løn hænger sammen  

The Lancet, et af verdens førende medicinske tidsskrifter, peger på, at feminiserede professioner er dårligere betalt alene på grund af køn. The Lancet peger også på at jordemødres og sygeplejerskers potentiale burde bruges bedre og gives større anerkendelse.  

”Uden jordemødre og sygeplejersker ville der ikke være noget sundhedsvæsen”.   Sådan står der i en leder i The Lancet den 11. april.  

Det er store ord i et af verdens førende medicinske tidsskrifter, der efterlyser større anerkendelse af jordemødres brede kompetencefelt.  

Der mangler anerkendelse
”Der mangler anerkendelse af jordemødres brede kompetencer, viden og færdigheder og af deres indsats for kvinders sundhed og for folkesundheden. Jordemødres kompetencer og indsats rækker ud over fødslen og omfatter også familieplanlægning og reproduktiv sundhed generelt," står der videre i lederen.   

Jordemødre og sygeplejersker er nødvendige i arbejdet for at forbedre folkesundheden. Alligevel mangler de to faggrupper anerkendelse, ikke mindst lønmæssigt. The Lancet skriver, at det er uden for diskussion, at køn spiller en rolle.  

”Det spiller utvivlsomt en rolle, at en profession har mange kvinder – både med hensyn til anerkendelse og størrelsen af deres løn”.  

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen:   
- Det er fint, at Lancet sætter ord på den virkelighed, som er helt bekendt for jordemødre. Der er ingen tvivl om, at jordemødre og sygeplejersker er faggrupper, der giver sundhedsvæsnet sammenhængskraft. En lægelig behandling kan ikke stå alene.  

- Den selvstændige kompetence ser vi særligt inden for vores fag. En jordemoder kan varetage omsorgen ved graviditet, fødsel og barsel alene, mens lægen altid vi gøre det sammen med en jordemoder og den erfarne jordemoder støtter og vejleder af og til lægen i beslutningsprocessen. Men når der skal udbetales løn, så er der stor forskel på bundlinjen, siger Lis Munk.    

”Jeg er dybt taknemmelig” 

Også i Danmark halter lønnen efter for de kvindedominerede fag i den offentlige sektor. Vi har bedt Anders Kühnau (S), der står i spidsen for forhandlingerne på vegne af regionerne ved overenskomstforhandlingerne, om at kommentere The lancets leder.

 Anders Kühnau er desuden formand for Region Midtjylland: 

- Generelt er jeg dybt imponeret over den dygtighed og det engagement, man møder hos vores medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet.  Lige nu står vi midt i en alvorlig covid-19-epidemi, der har krævet omstilling af sundhedsvæsenet på rekordtid samt en kæmpe indsats fra bl.a. jordemødre og sygeplejersker. WHO har - helt uafhængigt af den aktuelle situation - udnævnt 2020 til International Year of the Nurse and the Midwife. Det kan jeg godt forstå. Der er tale om faggrupper med afgørende betydning for sundhedsvæsenet.  

- I forhold til de aktuelle udfordringer har jeg oplevet en utrolig stor vilje og evne til at finde gode løsninger for gravide kvinder og patienter, selvom vi på mange niveauer har måttet gentænke den måde, opgaven løses på. Den enorme ansvarlighed over for patientsikkerhed og kvalitet, som både jordemødrene og sygeplejerskerne som profession står for, er jeg dybt taknemmelig for, siger Anders Kühnau.