Jordemoderforeningen skal have ny næstformand

Stina Kruse Skov trækker sig som næstformand for Jordemoderforeningen. Det meddelte hun foreningens hovedbestyrelse den 2. juni.

- Det er med beklagelse, at vi har modtaget Stinas besked, og jeg vil gerne takke for et godt samarbejde. Stina har blandt andet arbejdet for, at der skal være mere opmærksomhed på, hvordan Jordemoderforeningen kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet for jordemødre. Dette vigtige arbejde skal hovedbestyrelsen bestemt gå videre med, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Stina blev valgt til næstformandsposten ved kampvalg i 2016 ved et ekstraordinært valg, da den tidligere næstformand trak sig pga nyt job. Ved det ordinære valg i 2019 blev Stina valgt igen – denne gang uden modkandidater - og for en periode på fire år.

Valgperioden for næstformanden løber således frem til 2023. Ifølge Jordemoderforeningens love skal hovedbestyrelsen udskrive nyvalg til posten som næstformand, hvis næstformanden fratræder, inden valgperioden er udløbet, og der er mere end 5 måneder tilbage af perioden.

Hovedbestyrelsen holder møde den 9. juni 2020, og vil der beslutte en plan for valghandlingen. Herefter vil der blive udsendt mail til alle aktive og stemmeberettigede medlemmer med indkaldelse af kandidater og plan for valgforløbet.

Stina har været sygemeldt i en længere periode, og derfor er Bodil Bjørg Korsgaard pt konstitueret på posten.