En hilsen til alle jordemødre

Jordemoderforeningens formand Lis Munk har sendt en video- og brevhilsen ud til alle medlemmer. 

Hvis du ikke har modtaget mailen, så kan den ligge i dit spamfilter, eller måske har vi en forkert mailadresse på dig. 

Gå til video- og brevhilsen