Brug af værnemidler ved fødsler

Jordemoderforeningen har fået svar fra Sundhedsstyrelsen om jordemødres brug af værnemidler ved fødsler.

Jordemoderforeningen arbejder endvidere sammen med DSOG om en vejledning omkring faglige forhold under fødslen, hvor brug af værnemidler og hygiejne vil blive nærmere adresseret. Vi sender vejledningen ud snarest muligt.

Jordemoderforeningens spørgsmål:
Jordemødre er i deres arbejde på fødegangen i tæt kontakt med de fødende, gennem mange timer og med stor sandsynlighed for at blive påført forskellige sekreter fra den fødende. Vi får derfor en del henvendelser fra jordemødre, der spørger til, om det ikke bør anbefales, at det bruger masker ved alle fødsler - også selvom der ikke er tale om en diagnosticeret COVId-19 patient.

Dette selvfølgelig for at beskytte sig selv, men primært af hensyn til ikke senere at påføre andre unødig smitte som rask smittebærer.

Sundhedsstyrelsens svar:
Ifølge de generelle infektionshygiejniske retningslinjer (se NIR for generelle forholdsregler i sundhedssektoren: hygiejne.ssi.dk/NIRgenerelle) skal der altid anvendes maske og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir) ved risiko for stænk og sprøjt. Denne risiko er jo i høj grad til stede ved vaginale fødsler, så af den grund bør en jordemoder altid anvende maske og øjenbeskyttelse.

I en situation med forsyningsvanskeligheder kan der alternativt anvendes full face visir (engangs- eller flergangsbrug).

Coronavirus (den korrekte betegnelse er SARS-CoV-2) er et luftvejsvirus, der smitter ved dråbe- og kontaktsmitte. Ved undersøgelses-, pleje- og behandlingsopgaver hos en COVID-19 patient skal sundhedspersonale anvende værnemidler, herunder maske og øjenbeskyttelse, inden for 1 m afstand fra patienten.