Børnesundhedshuse

I forbindelse med regeringens udspil til sundhedsreform har Mødrehjælpen taget initiativ til et forslag om børnesundhedshuse, hvor jordemødre skulle spille en særlig rolle. Jordemoderforeningen har sammen med andre organisationer været med-initiativtager til forslaget.

Læs brevet til ministrene Ellen Trane Nørby og Mai Mercado (enslydende) samt notatet

I dag har Jordemoderforeningen og de øvrige organisationer modtaget svar fra regeringen om, at forslaget ikke passer ind i regeringens planer. Det er vi naturligvis ærgerlige over, men bemærker også den klare fremhævelse fra både social- og sundhedsministeren af behovet for jordemødre i forbindelse med de nye sundhedshuse. Samtidig fremhæver de begge betydningen af en øget indsats i barselsperioden.

Læs ministrenes samlede svar