Bachelorprisen 2020

Bachelorprisen uddeles en gang om året.

Prisen gives til de tre opgaver, der vurderes som de mest relevante, aktuelle, originale, praksisrelaterede og perspektiverende af priskomiteen. Priskomiteen består af jordemødre, der repræsenterer jordemoderfaget bredt. Med priserne følger en honorering på henholdsvis 8.000 kr. 3.000 kr. og 1.000 kr.

Kun medlemmer af Jordemoderforeningen kan komme i betragtning.

Nyuddannede jordemødre, der har afsluttet deres bachelor i 2020 - inden 1. august - kan søge. Har man skrevet sit bachelorprojekt sammen med andre, skal hele gruppen have afsluttet deres bachelor. 

Undtagelsesvist kan også jordemødre, der har afsluttet jordemoderuddannelsen i 2019 efter frist for sidste års indstilling, indsende deres projekt til bedømmelse i år. 

Nyuddannede, der indstiller sig til prisen, skal udfylde et indstillingsskema(klik på Bachelorprisen) og indsende det sammen med en samlet pdf-fil af opgaven til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk senest den 7. august 2020.


Prisen uddeles i forbindelse med Jordemoderforeningens kongres den 9. november 2020.