Anbefaling vedrørende håndtering af COVID-19 smittede gravide og fødende kvinder

Jordemoderforeningen arbejder sammen med DSOG på en anbefaling vedrørende håndtering af COVID-19 smittede gravide og fødende kvinder, deres partnere og den nyfødte.

Anbefalingen er sendt videre til Sundhedsstyrelsen, og vil efter deres kommentering blive offentliggjort på hjemmesiderne, hvilket forventes senest mandag.