Årets bachelorprisvindere 2020

Årets tre bachelorpriser blev i år uddelt virtuelt. Overrækkelserne blev offentliggjort på Jordemoderforeningens virtuelle kongres mandag den 9. november

Årets førsteplads går til Anna Johanne Duelund Hansen, Cathrine Højlund Finger og Heidi Vibe Frederiksen for projektet ”Tør vi lade vær’?”

Priskomiteen begrunder blandt andet valget med, at det er et projekt, der har fået dem til at reflektere over en praksis, som de fleste af os tager for givet. Opgave er også meget nytænkende i sin metode, hvor den benytter et greb, som ikke er set i nogen tidligere bacheloropgaver.

Opgaven tager udgangspunkt i en undren over, hvilken evidens og hvilke rationaler, der ligger til grund for at vi skal forstyrre den nye familie og ammeopstarten, for at ”trykke 1 og 2 timer post partum”.

Se overrækkelsen og hør hele komiteens begrundelse

Læs projektet ”Tør vi lade vær’?”

Andenpladsen går til Marie-Louise Juul Frydenlund for projektet ”Hvor skal jeg føde?”

Projektet er et litteraturstudie om et emne, som er blevet belyst tidligere; nemlig hvad der ligger til grund for valg af fødested. Men løsningen af opgaven er særlig, blandt andet på grund af forfatterens evne til at lægge sin forforståelse fra sig.

Se overrækkelsen og hør hele komiteens begrundelse

Læs projektet ”Hvor skal jeg føde?”

Tredjepladsen går til Birgitte Skov Laursen og Maria Gertov for projektet ”Det er ikke mændene vi vælger fra, det er børnene vi vælger til”.

Komiteens blev især begejstrede over projektets budskab om at huske at være nysgerrig og åben på den/de personer, man sidder over for i konsultationen.
Projektet finder blandt andet, at kvinderne med selvvalgt solomoderskab har et behov for at blive behandlet som alle andre gravide, men samtidig føler de, at de har behov for ekstra omsorg.

Se overrækkelsen og hør hele komiteens begrundelse(videoen indledes med en intro til uddelingen af priserne)

Læs projektet ”Det er ikke mændene vi vælger fra, det er børnene vi vælger til”

Med de tre priser følger hhv. 8.000, 3.000 og 1.000 kr.