”Klinisk vejledning Spædbørn i Kiropraktorpraksis”
Den 12. juni 2020
Læs høringssvaret
 


Åbent brev fra DJS til sundhedsudvalget og regionsrådsformanden i Region H

DJS ønsker at tydeliggøre overfor Region H, at der ikke på nuværende tidspunkt er fagligt belæg for fortsat at suspendere hjemmefødslerne.

Læs brevet


Hindeløsning
Den 2. august 2019
Læs høringssvaret