Valgår i Jordemoderforeningen

I 2021 skal der holdes flere valg i Jordemoderforeningen. 

Der skal vælges formand, kredsformænd og urafstemningsvalgte medlemmer til hovedbestyrelsen. 


Formandsvalg

Kandidater til formandsposten

Der er ordinært valg til posten som formand for Jordemoderforeningen i år. Forslag til kandidater til posten skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 5. april.

I foråret 2021 skal der være ordinært valg til posten som formand til Jordemoderforeningen. Valg til posten finder sted hvert fjerde år.

Det seneste valg til posten fandt sted i foråret 2019, men var ekstraordinært, fordi tidligere formand Lillian Bondo valgte at trække sig før udløbet af valgterminen.

Der indkaldes hermed forslag til kandidater til posten.
Forslag til formand skal være skriftlige og være underskrevet af mindst 25 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen som stillere samt indeholde kandidatens skriftlige accept. Stillerlister fås ved henvendelse til sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk. Forslag skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør mandag den 5. april 2021sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Foreningens formand vælges ved urafstemning og skal tiltræde posten 1. juni 2021.Hvis der kun er en kandidat til formandsposten, er vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.

Hvem er valgbar: Aktive autoriserede medlemmer (§ 21, stk. 1)

Hvem er stemmeberettiget: Aktive medlemmer (§ 4, stk. 1)


Kredsformandsvalg

Kandidater til posterne som kredsformand

Der er valg til posterne som formand for Jordemoderforeningens regionale kredse og Lederkredsen, og der indkaldes forslag til kandidater.

I foråret 2021 skal der være ordinært valg til posterne som formand for Jordemoderforeningens fem regionale kredsforeninger og for Lederkredsen. Valg til posterne finder sted hvert andet år.

Der indkaldes hermed forslag til kandidater til posterne. Forslag til kandidater for de respektive kredse skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør mandag den 5. april 2021 sek@jordemoderforeningendk. Kredsenes formænd vælges ved urafstemning blandt medlemmer af de respektive kredse. Hvis der kun er en kandidat til en post, er vedkommende valgt uden afholdelse af urafstemning.

De nyvalgte kredsformænd tiltræder 1. juni 2021.

Hvem er valgbar: Aktive autoriserede medlemmer i den respektive kreds (§ 21, stk. 1)

Hvem er stemmeberettiget: Aktive medlemmer i den respektive kreds (§ 4, stk. 1)


Urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen

Kandidater til posterne som urafstemningsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen

Der er valg til posterne som urafstemningsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen, og der indkaldes forslag til kandidater.

I foråret 2021 er der valg til de to poster til Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, som vælges ved urafstemning. Valg til posterne finder sted hvert andet år.

Jordemoderforeningens kongres 2020 vedtog, at kandidater, der er ansat udenfor det regionale basisområde, har fortrinsret til posterne. Argumentet herfor er et ønske om at styrke muligheden for privatpraktiserende, undervisere, forskere og andre for at få indflydelse på foreningens politik gennem deltagelse i hovedbestyrelsen.

Procedure for opstilling og valg til posterne fås hos direktør Iben Konradi Nielsen på ikn@remove-this.remove-this. jordemoderforeningen.dk. Der indkaldes hermed forslag til kandidater til posterne. Forslag skal være Jordemoderforeningens sekretariat i hænde ved normal arbejdstids ophør mandag den 5. april 2021 sek@ jordemoderforeningen.dk. Posterne vælges ved urafstemning.

De nyvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen tiltræder 1. juni 2021.

Hvem er valgbar: Aktive autoriserede medlemmer (§ 21, stk. 1) (se dog ovenfor om forrang for nogle kandidater)

Hvem er stemmeberettiget: Aktive medlemmer (§ 4, stk. 1)


Tidslinje

2021

5. april: Frist for anmeldelse af kandidatur

30. april: Stemmesedler sendes ud

20. maj: Frist for afstemning

25. maj: Resultatet offentliggøres

1. juni: De valgte tiltræder


Lovgrundlag

Valg til formand, kredsformænd og urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen er urafstemningsvalg. 

Disse foregår efter § 21 i Jordemoderforeningens love