Valgmøder næstformandsvalg 2020

Hovedstadskredsen
Tid:
10. august kl. 17-19
Sted: Københavns Professionshøjskole, Campus Sigurdsgade, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorie D051, stueetagen i bunden af D-bygningen
Tilmelding: Senest den 7. august kl. 16.00 til kredsformand Birgit Plough Jensen, birgit.plough.jensen@remove-this.regionh.remove-this.dk

Syddanmarkskredsen
Tid:
11. august kl 17-19
Sted: Odense Universitetshospital, indgang 55, stuen, afd. D’s konferencelokale
Tilmelding: Senest den 9. august kl. 16.00 til din TR eller kredsformand Birgitte Valeur, gittevaleur@remove-this.yahoo.remove-this.dk

Sjællandskredsen
Tid:
12. august kl. 17-19
Sted: Foredragssalen, Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 20, 4220 Slagelse
Tilmelding: I begivenheden i gruppen “Jordemoderforeningen Sjællandskredsen” eller til din TR

Nordjyllandskredsen
Tid:
17. august kl. 15.30-17.30
Sted: Aalborg Sygehus nord, Auditoriet, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg
Tilmelding: Senest den 15. august til kredsformand Diana Regitze Kjærulff, drk@remove-this.rn.remove-this.dk

Midtjyllandskredsen
Tid:
18. august kl. 14-16
Sted: Konferencerummet i den nye jordemoderkonsultation, Oluf Palmes alle 38, 8200 Aarhus N
Tilmelding: Senest den 13. august kl. 16.00 til din TR eller til kredsformands Tanja Lyth, tanjlyth@remove-this.rm.remove-this.dk