Indsamling af krav

På grund af Corona-situationen har Jordemoderforeningen valgt at ændre den tidligere udmeldte OK21 proces, så alle offentligt ansatte medlemmer kan indsende forslag til krav direkte til Jordemoderforeningen via nedenstående link. Hovedbestyrelsen vil på den baggrund behandle forslagene, som videregives til viderebehandling i AC og derefter til Forhandlingsfællesskabet (regioner og kommuner) og CFU (staten), før de oversendes til arbejdsgiverne sidst på efteråret.

Du skal indsende dine forslag senest den 12. juni kl. 12.

I kan evt. også drøfte OK21 på arbejdspladsen – i det omfang der er mulighed for det -  og lade jeres tillidsrepræsentant indsende forslagene fælles for arbejdspladsen.

Indsend egne krav (i perioden den 25. maj og indtil den 12. juni kl. 12.00)


Debatoplæg OK21

Ved OK21 har AC (Akademikerne) og Forhandlingsfællesskabet udpeget overordnede temaer. Læs de to organisationers debatoplæg:

For det dygtigste Danmark - AC

Pejlemærker - Forhandlingsfællesskabet

Jordemoderforeningen har også lavet et debatoplæg speicielt rettet mod jordemødre:

Læs Jordemoderforeningens debatoplæg


Har du forslag til krav til overenskomsten? 

Indsamlingen af forslag til krav til de næste overenskomstforhandlinger, der finder sted fra starten af 2021, er på grund af Corona blevet skubbet. 

Det betyder, at hvis du har forslag til krav til løn, pension, ulempebetaling, ret til uddannelse osv. skal de være Jordemoderforeningen i hænde senest den 12. juni. 

Se video med Lis Munk