Kongres 2020

Jordemoderforeningen holde ordinær kongres den 9. novemberg 2020. 

Kongressen finder sted i Kursuscenter Huset, Middelfart

Dagsorden i følge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af kongressens forretningsorden.
 3. Valg af 2 referenter.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
 6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 7. Indkomne forslag og fremtidigt virke.
 8. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Valg af kritisk revisor.
 11. Eventuelt.

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.