Kongres 2020

Jordemoderforeningen holde ordinær kongres den 9. november 2020. 

På grund af covid-19 holdes kongressen virtuelt

Dagsorden i følge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af kongressens forretningsorden.
 3. Valg af 2 referenter.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
 6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 7. Indkomne forslag og fremtidigt virke.
 8. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent.
 9. Valg af statsautoriseret revisor.
 10. Valg af kritisk revisor.
 11. Eventuelt.

 Som medlem af Jordemoderforeningen kan du logge ind og læse kongresmaterialet. Her ligger fx udkastet til en ny politisk strategi.  Du kan også se to korte videoer, hvor dels strategien og dels en række vedtægtsændringer bliver motiveret. 

Gå til kongressiden

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.