Generalforsamling Nordjyllandskredsen

Tid: Den 23. september 2020 kl. 17-21

Sted: Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg, Lokale 1.2.260

Program:
17.00-18.00 Generalforsamling

18.00-19.00 Spisning

19.00-21.00 Oplæg ved Anita Barbesgaard samt kaffe og kage
Anita Barbesgaard er uddannet Jordemoder og arbejder i dag i Randers. Derudover sidder hun både i Disciplinærnævnet og Ankenævnet for Patienterstatning. Hun vil komme og holde et oplæg om klagesager og give os et indblik i det komplicerede klagesystem, som de fleste jordemødre i en eller anden grad stifter bekendtskab med i et langt jordemoderliv. Oplægget vil munde ud i en dialog/debat, hvor man er meget velkommen til at medbringe en personlig erfaring, hvis man naturligvis ønsker at dele sin erfaring med andre medlemmer.

Frist for indkomne forslag: Senest den 16. september 2020 til kredsformand Diana Regitze Kjærulff, drk@rn.dk 

Frist for tilmelding til spisning: Den 16. september 2020 til kredsformand Diana Regitze Kjærulff, drk@rn.dk

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.