Generalforsamling i Syddanmarkskredsen

Tid: Den 22. september 2020 kl. 17.00-21.00

Sted: Volkerts fylke, Dalbygade 40 D, 6000 Kolding

Program:

Kl. 17.00: Velkommen ved Læger uden grænser og kredsbestyrelsen

Kl. 17.10: Oplæg fra Læger Uden Grænser om livet og arbejdet i felten - hvilke muligheder og krav er der?

Kl. 18.30: Spisning og hygge

Kl. 19.30: Generalforsamling (se dagsorden)

Kl. 21.00: Tak for i aften

Læs mere om programmet

Indkomne forslag skal indsendes senest den 15. september til kredsbestyrelsesformand Birgitte Valeur, gittevaleur@yahoo.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 15. september 2020 til din lokale TR eller kredsbestyrelsesformand Birgitte Valeur: gittevaleur@yahoo.dk

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.