Høringssvar

Nedenstående arkiv for høringssvar er listet i kronologisk rækkefølge.


National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
1. marts 2020

NKR

Jordemoderforeningens høringssvar


Høringssvar fra tidligere år

2019

2018

2017

2016

2015

2014