Høringssvar

Nedenstående arkiv for høringssvar er listet i kronologisk rækkefølge.


Høring over bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger, ansøgningsblanket og tilhørende vejledning

25. juni 2020

Læs Jordemoderforeningens høringssvar 


National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn
1. marts 2020

NKR

Jordemoderforeningens høringssvar


Høringssvar fra tidligere år

2019

2018

2017

2016

2015

2014