Værnemidler: "Jeg håber og tror på, at der nu kommer en tid med mere ro på"

På Holbæk Sygehus er der værnemidler på hylderne og nyreviderede retningslinjer for brug af dem. Men det jordemoderfaglige skøn er også vigtigt, mener vicechefjordemoder.

Af Anne-Marie Kjeldset

Der er stadig ubesvarede spørgsmål om brug af værnemidler ved fødsler på Holbæk Sygehus. Men lokale retningslinjer om, hvordan jordemødrene skal beskytte sig selv og de fødende og deres partnere, bliver løbende opdateret og vicechefjordemoder Signe Dueholm oplever, at jordemødrene er trygge ved at være på fødestuerne. Hun er tovholder i opdatering af retningslinjerne og håber, at de er fyldestgørende og dækkende – i hvert fald for en tid.

- Der kommer jo jævnligt ændringer fra Sundhedsstyrelsen, som vi skal følge. Vi får også vejledninger og retningslinjer fra regionen, fra sygehuset og fra Jordemoderforeningen og DSOG. Men jeg håber og tror på, at der nu kommer en tid med mere ro på, siger vicechefjordemoderen.

De lokale retningslinjer for brug af værnemidler ved fødslen har været forbi anæstesien, portørerne og hospitalets hygiejneansvarlige sygeplejerske, som fødeafdelingen får rådgivning fra.

- Vi er ved at opdatere vores lokale retningslinjer og lave vejledninger til henholdsvis de gravide, fødende og barslende og til jordemødrene, siger vicechefjordemoderen.

Det er særligt ved mødet med raske gravide og fødende - altså kvinder uden symptomer eller bekræftet COVID19, som kan være asymptomatiske smittebærere - at der kan opstå usikkerhed om, hvornår og hvilke værnemidler, der skal bruges. Denne usikkerhed kan ses i hele landet.

Signe Dueholm mener, at det jordemoderfaglige skøn er vigtigt at have med i de enkelte situationer, i forhold til brug af værnemidler.

- Vi bruger ikke værnemidler i konsultationen eller ved ambulante kontakter på fødegangen, hvor der ikke er stor risiko for dråber eller stænk. Vi lægger op til, at jordemoderen vurderer i den enkelte situation, om hun skal tage mundbind på, siger vicechefen.

Retningslinjerne på fødeafdelingen på Holbæk Sygehus siger, at jordemoderen ikke skal bære værnemidler, hvis hun kan holde afstand til den raske fødende. Men hvis kvinden skal undersøges indvendigt og måske have taget vandet, så skal jordemoderen have værnemidler på i form af mundbind, briller eller visir, handsker og forklæde.

I den aktive fase af fødslen, hvor jordemoderen er tæt på kvinden, skal jordemoderen have handsker, forklæde, briller eller visir og mundbind på. Alle værnemidler bortset fra briller tages af på fødestuen og kasseres. Brillerne kan bruges flere gange efter afspritning, som jordemoderen selv står for mellem hver gang, hun bruger dem.

Der har ikke været mangel på værnemidler på hylderne i Holbæk. Der, hvor der opstår mangelsituationer, findes der alternative midler, der kan bruges i samråd med indkøbsafdeling og hygiejnesygeplejersken.

Jordemødrene bruger i øvrigt kun operationskitler, der er mere smuds- og stænkafvisende end de almindelige uniformer.

Retningslinjerne for beskyttelse af jordemødre og andet personale ved fødsel med kvinder med konstateret COVID-19 eller symptomer herpå følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de lokale hygiejneanvisninger. Men der er et par områder i retningslinjerne, som vicechefjordemoderen godt kunne tænke sig at kende baggrunden for.

- Der kom nye retningslinjer den 11. april om håndtering af COVID-19 hos gravide og fødende og en af ændringerne fra tidligere er, at fødende med symptomer eller diagnosticeret COVID ikke skal bære mundbind under fødslen. Og det synes jeg er svært at gennemskue den faglige baggrund for, sige vicechefjordemoderen. Vi er desuden i gang med at drøfte, hvordan vi kan implementere Sundhedsstyrelsens anbefaling af tidlig epidural til fødende med konstateret eller symptomer på COVID19, når den ikke tager udgangspunkt i den fødende, men i smitterisikoen for personalet. Vi overvejer især, hvordan vi kan vejlede den fødende i denne situation, siger Signe Dueholm.

Sundhedsstyrelsen anbefaler anlæggelse af tidlig epidural, der kan bruges ved behov for akut kejsersnit og minimerer risikoen for, at kvinden skal i fuld anæstesi og dermed intuberes. Ved intubering er der øget risiko for smitte af anæstesipersonalet. 

- Vi følger myndighedernes retningslinjer, men jeg vil gerne have en faglig drøftelse og forklaring, hvis der er noget, som ikke virker logisk eller hensigtsmæssigt, siger Signe Dueholm, der tror, at der er skabt en ny opmærksomhed på smittefare – også når vi er på den anden side af pandemien.

- Vores retningslinjer fra myndighederne har jo faktisk i en del år været, at vi skulle bruge værnemidler i den aktive del af fødslen, når der er risiko for stænk. Det har indtil nu været svært at implementere brug af briller under selve fødslen. Nu tror jeg, at der vil være en større opmærksomhed på den smitterisiko, som jordemødre er udsat for med andre vira og bakterier, siger Signe Dueholm.

Indtil nu (15.4.2020) har der været fem gravide i isolation på Holbæk Sygehus, men ingen er testet positiv for COVID-19.