Sådan bruger du værnemidler - Jordemoderforeningens anbefalinger

Jordemoderforeningens anbefalinger ved fødsel med asymptomatiske kvinder

Jordemoderforeningen har her samlet den viden, vi har om brug af værnemidler, når det handler om fødsler, hvor kvinderne er asymptomatiske.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der præciserer, at jordemødre og andre sundhedspersoner skal bruge mundbind og beskyttelsesbriller/visir til alle fødsler i de situationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt – uanset den fødendes COVID-19 status.

Det vil sige, at der iflg. Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts retningslinjer stadig skal bruges værnemidler, selv om en kvinde testes negativ for COVID-19 ved fødslens start.

Anbefalingerne tager desuden udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for brug af værnemidler ved tæt ansigtskontakt. I disse situationer kan personalet anvende et ansigtsdækkende visir eller mundbind. Dette er særligt relevant ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters varighed, eller hvor jordemoderen har mange korterevarende ansigt-til-ansigt kontakter i løbet af en arbejdsdag.

Det er dog samtidig vigtigt at være opmærksom på, at værnemidler i sig selv ikke er nok til at forebygge smitte. De skal også anvendes korrekt, og i kombination med korrekt håndhygiejne, rengøring og afstand – ellers kan de give falsk tryghed og selv udgøre en smitterisiko. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række infografiske diagrammer, som kan findes her

Vi agerer ud fra et forsigtighedsprincip, da vi som udgangspunkt har at gøre med en sund og rask gruppe mennesker.

Vi ved, at COVID-19 smitter gennem små dråber fra hoste og nys og ved kontaktsmitte (ex berøring af kontaminerede overflader), og meget tyder på, at COVID-19 også kan smitte ved fx tale. Smitten sker gennem slimhinderne, hvorfor både næse, mund og øjne skal beskyttes. Det er udgangspunktet for vores anbefalinger.

Hvis du vil læse mere om Statens Seruminstituts infektionshygiejniske retningslinjer, kan du følge dette link.

Følg i øvrigt retningslinjerne på det fødested, hvor du arbejder.

 • De relevante værnemidler til normale fødsler er kirurgisk maske type 2, beskyttelsesbriller/visir og handsker.
 • Som udgangspunkt vurderer vi, at du ikke behøver at bruge værnemidler i den latente fase – især ikke hvis du kan bede kvinden om at vende ansigtet bort ved tæt kontakt, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Hvis kvinden er meget ekspressiv, kan du overveje at bruge værnemidler. Så der ligger en individuel faglig vurdering her.
 • Har du brug for at vaginaleksplorere kvinden eller på anden måde være tæt på hende, så bed hende om at vende hovedet væk – eller iklæd dig værnemidler.
 • Hvornår du skal begynde at bruge værnemidler i den aktive fase, afhænger af den enkelte situation: Hvordan du interagerer med kvinden, og hvor ekspressiv hun er. Tænk på, at der er risiko for dråbesmitte, også når kvinden trækker vejret dybt med kraftig udånding. Så når du er tæt på kvinden, kan det være en god idé at være iført værnemidler.
 • Tag under alle omstændigheder værnemidler på inden pressefasen og behold dem på hele vejen igennem pressefasen og efterbyrdsfasen. Vær opmærksom på, at Statens Seruminstitut anbefaler engangsforklæde/engangsovertrækskittel for atforebygge forurening af arbejdsdragten og dermed kontaktsmitte.
 • Vær tydelig over for kvinden og partneren omkring, at du tager værnemidlerne på for at kunne yde optimal omsorg, samtidig med at du beskytter dem og dig selv. Gør, hvad du kan for at få den fødende og hendes partner til at føle, at samhørigheden er der og bliver ved med at være der.
 • Tilpas værnemidlerne dit ansigt og hoved. Er du i tvivl, så spørg din lokale AMIR om anvisninger.  
 • Brug værnemidlerne korrekt. Rør ikke ved dem under brug og tag dem af på den rigtige måde. Mangler du instruktioner, så efterlys dem hos din AMIR. 
 • Hvis værnemidlerne bliver fugtige eller synligt forurenede, skal du skifte dem.
 • Det ligger i vores DNA som jordemødre, at vi spiller på mange strenge, når vi kommunikerer: det verbale sprog, kropssproget, mimikken, øjnene. Accepter at der ligger en tilvænning i at skulle bruge værnemidler. Både i forhold til at vurdere, hvornår de skal bruges og i forhold til at finde ud af, hvordan man agerer, når man er bag visir. Snak med dine kolleger om, hvordan I bruger værnemidlerne, og hvordan I kommunikerer optimalt, når I har værnemidler på. Del erfaringer og fif.

Det ved vi i øvrigt:

 • Der er fundet virus i fæces, men ikke i blod, fostervand og vaginalsekret.
 • Undersøgelser fra USA peger på, at gruppen af fødende ligner befolkningen generelt, når det kommer til COVID-19. Det vil sige, at 86 pct. af de diagnosticerede kvinder havde milde forløb. 9 pct. har moderat-svære komplikationer. 5 pct. er kritisk sy(bemærk dog, at der er tale om små tal, og at der ikke er justeret for alder og køn- – og derfor kan vi ikke udelade, at gravide ikke tilhører en mere sårbar gruppe.) Undersøgelserne viser også, at 1/3 af de gravide smittede ikke har symptomer ved ankomst.
 • På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm tester man alle fødende, og syv pct. af dem er smittet. Tilsvarende undersøgelser fra New York viser, at her er 14 % af de asymptomatiske fødende COVID-19 positive (29 ud af 210. Hvor høj forekomsten er i Danmark ved vi endnu ikke. Men der ville formentlig være store regionale forskelle.

Der er på verdensplan meldinger om flere cases, som kunne tyde på vertikal smitte i graviditeten. Men generelt regner man det for meget sjældent forekommende, at barnet bliver smittet intrauterint.