Gradvis øget aktivitet i sundhedssektoren. Hvad betyder det for privatpraktiserende jordemødre?

Opdateret den 16. april 2020

Er du privatpraktiserende jordemoder, der funderer over, hvordan Sundhedsstyrelsens udmelding den 13. april om den gradvise øgede aktivitet i sundhedssektoren kommer til at påvirke dig og din praksis?

Svangreomsorgen har hele tiden været at betragte som et kritisk område under pandemien, Det vil sige, at man som privatpraktiserende jordemoder fortsat kan varetage omsorgen for gravide svarende til de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har for kritiske funktioner. Det kan eksempelvis være jordemoderkonsultation og fødselshjælp.

Omsorgen skal udføres under hensyn til at minimere smitterisikoen. Aktiviteter, hvor flere deltager som for eksempel gruppekonsultation og fødselsforberedelse i grupper, bør ikke gennemføres.

Sundhedsstyrelsen beskriver i udmeldingen, hvordan sundhedssektoren gradvist skal åbne for en øget aktivitet. Notatet har ikke betydning for udøvelse af kritiske funktioner som beskrevet oven for.

Notatet berører primært offentlige hospitaler, men også privathospitaler, fysioterapiklinikker, optikere, fodterapeuter mv benævnes. Det fremgår dog ikke tydeligt, hvorledes privatpraktiserende jordemødre, der tilbyder ydelser, der ikke defineres som kritiske, skal forholde sig. Det kan eksempelvis være gravidmassage og kønsscanning.

Jordemoderforeningen har derfor henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med dette spørgsmål. 

Sundhedsstyrelsen har meldt tilbage, at de påtænker, at den øvrige praksissektor, herunder privat jordemoderpraksis, kan begynde at øge aktiviteten mod et mere vanligt niveau fra den 20. april – men under forudsætning om fortsat smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsnet. Samtidig skal telefon- og videokonsultationer fortsat være den primære konsultationsform i det omfang, det er muligt.

Sundhedsstyrelsen forventer at komme med mere præcise udmeldinger inden ugens udgang, så hold øje med siden her.