Hjemmefødsler på pause: Jane bruger sin konduite

Af journalist Bille Sterll

Også i Region Syddanmark er hjemmefødsler sat på pause (frem til 1. maj). Sådan da. Regionen opfordrer nemlig jordemødrene til at udvise konduiteIfølge Den Danske Ordbog betyder det evne til at gøre det rigtige og opføre sig korrekt og høfligt i en given (vanskelig) situation’. 

- Vi har valgt at tolke det sådan, at det må være op til hver enkelt af os i det enkelte tilfælde. Den, der har vagten og modtager et opkald fra en gravid, må vurdere, hvad der er bedst at gøre. Både for os og for den gravide og hele hendes familie, siger Jane Wodstrup. 

Hun er en af tre jordemødre, som til hverdag varetager hjemmefødsler og kontakten til de gravide under kendt jordemoderordning i Svendborg 

- Der kan være kvinder, der føder så hurtigt, at de ikke kan nå ind på sygehuset. Så er det bedre, at vi kører ud og hjælper hende i hjemmet. Både i forhold til vores ressourcer og til kvindens sikkerhed.  

Vi har bedt alle gravide om at forberede sig på at tage på sygehuset. Men vi har gravide, som siger, at hvis de ikke kan få lov til at føde hjemme, så føder de uden jordemoder. Vi prøver at være helt gennemsigtige om det her: Hvad foregår der? Hvad er deres rettigheder? Og hvorfor anbefaler vi dem at komme ind? De ved, at vi er forpligtet til at bistå dem bedst muligt, selv om deres ret til hjemmefødsler er ophævet. 

Al kontakt gennem graviditeten foregår til os. Vi ved, om de vil føde hjemme eller på sygehuset. Vi kender dem jo. Vi har gravide, som lider af hospitalsangst eller har andre problemer, og det vil være meget traumatiserende for dem at komme ind. De kan få behov for en stor efterindsats, ikke kun hos os, men også hos sundhedsplejersken. Det er hele tilknytningen til barnet og familien, som er i spil.  

Det er et stort ansvar, jeg står med, og en stor beslutning at træffe. På den anden side er det rart, at jeg har muligheden for at køre ud og hjælpe. Det giver en tryghed, så kan jeg udføre mit arbejde med god samvittighed. Hellere det end at sige: ‘Ring når du vil have et cpr-nummer.’  

Hvad er særligt vigtigt lige nu?  
Gennemsigtighed. Det er vigtigt, vores gravide ved, at det her er lige så nyt for os, som det er for dem. Og at tingene indimellem skifter hurtigere, end vi kan følge med. Vi står i det sammen og må få det bedste ud af det.