Svært at lære håndgreb via en skærm men dejligt med mere fleksibillitet

Af Anne-Marie Kjeldset

Emma Buchardt afslutter om kort tid tredje semester på jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Kort tid efter semesterets start blev Danmark lukket ned og alle studerende på skolen sendt hjem. Mails om hvad der nu skulle ske, fløj rundt, først fra skolens rektor, så fra uddannelsen, lærerne…

- Det var lidt forvirrende i starten, men jeg synes, at underviserne ret hurtigt fik styr på det, siger Emma.

At komme på skolen var udelukket og da tredje semester er et teoretisk semester, var der ikke andet for end at indrette studerekammer derhjemme og vænne sig til kun at se undervisere og holdkammerater virtuelt.

- Undervisere har valgt forskellige måder at formidle deres stof på. Nogen har lavet PowerPoint med speak på, andre har lavet videoer, og nogen gange har en underviser holdt en forelæsning synkront, fortæller Emma.

Af hensyn til studerende med børn, der også er hjemme under corona, har der dog ikke været så mange synkrone forelæsninger.

Og det har alt i alt fungeret godt, men der er ulemper i forhold til at sidde fysisk sammen.

- Der er selvfølgelig ikke den umiddelbare mulighed for at stille spørgsmål til en underviser. Der har været arrangeret spørgetimer på baggrund af de præsentationer, vi hver især har set, men ofte så ligger en spørgetime ikke der, hvor man umiddelbart har brug for at kunne spørge ind til emnet. På den måde kan det tage lidt tid at få afsluttet et område, siger Emma.

Men den nye corona-påtvungne undervisningsform har også sine fordele, vurderer Emma.

- Studiet er blevet mere fleksibelt. Du kan sætte dig ned og se en video eller en PowerPoint, når det passer dig. Det gjorde så i starten, at jeg lod studiet flyde for meget ud over min fritid, men det har jeg lært at styre, siger Emma.

En anden erfaring, som hun har gjort sig, er, at den digitale undervisningsform er mere komprimeret.

- Videoerne, som underviserne har lavet, er meget koncentrerede og der er nogen studerende, der har undret sig over, at et modul, der oprindeligt var sat fem timer af til, nu kan formidles på to timer i for eksempel en video. Men den koncentrerede undervisning kan jo have sin berettigelse på nogle områder, siger Emma.

Jordemoderfaget er også et håndværksfag, og den del kan være svær at få ind under huden gennem en skærm.- Det er altså ikke ideelt at øve suturering eller forløsning af fastsiddende skuldre uden at kunne få fingre i fantomet. Og det er svært at vise en knude på en skærm, siger Emma, der også mangler rådene fra medstuderende og underviseren, som man får, når man sidder sammen. Og ikke i hvert sit studerekammer – med hver sin skærm.