Diana sidder i en corona taskforce: Vi prioriterer mellem kan og skal

Af journalist Jette Smed

Diana Kjærulff er jordemoder på Aalborg Universitetshospital og tillidsrepræsentant, og så er hun med i jordemodertaskforcen på stedet. Taskforcen består af en chefjordemoder, en vicechefjordemoder, et par afdelingsjordemødre, en almindelig jordemoder og så tillidsrepræsentanten. Initiativet er kommet fra ledelsen, der har samlet et krisehold omkring sig.

- Det er vores opgave at skabe tryghed for kollegaerne og tyde de skiftende vinde fra forskellige instanser. Nogle gange har beskederne ændret sig fra aften til morgen. Det kan skabe stor forvirring, siger Diana Kjærullf.

At kalde gruppen en taskforce har sendt et tydeligt signal om, at krisen bliver taget alvorligt.

- Navngivningen af opgaven er et budskab om, at vi handler. I gruppen er det blandt andet min opgave at holde øje med, at retningslinjerne bliver overholdt. At de anbefalinger, Jordemoderforeningen og Sundhedsstyrelsen kommer med, bliver taget alvorligt. I taskforcen ser vi på direktiverne, og så diskuterer vi, hvordan det bedst kan lade sig gøre i den hverdag, vi står i.

Fødegangen på Aalborg Universitetshospital er en gammel afdeling, hvor der ikke er toilet på hver stue. Det er en af de udfordringer, medarbejderne skal håndtere, når der er mange patienter - især hvis patienter skal isoleres. Her går taskforcen ind og finder løsninger på problemet.

Regionen har en handlingsplan for håndtering af COVID-19. I taskforcen forholder man sig til niveauerne 1 til 4, hvor 1 er absolut overskueligt og 4 er rød alarm. Taskforcen prioriterer konstant skal-opgaver og kan-opgaver, ud fra hvordan billedet ser ud.

- Alt det, vi har været vant til, er væk. Plejer er virkelig død. Men taskforcen har betydet, at der har været fuld opbakning til de beslutninger, ledelsen har truffet. Også de beslutninger, der ikke har været sjove men til gengæld nødvendige.