Aktuelt

Her på siderne kan du læse Jordemoderforeningens elektroniske nyhedsbreve. Du finder også høringssvar og nyheder.

Du kan også orientere dig i kalenderen og kursusoversigten. Samt tilmelde dig til kurser.DKF årsrapport

Kvalitetsdatabase for Fødsler (tidligere NIP) har marts 2019 offentliggjort en kommenteret årsrapport for perioden 1. september 2017 til 31. august 2018.

Se Årsrapporten
Faglige dage og netværk

Jordemoderforeningen har siden 2012 holdt en række faglige dage for forskellige målgrupper. Antallet af grupper udvides løbende.

Hvis du har ideer til nye faglige dage, er du meget velkommen til at kontakte kursusansvarlig Linda Krogsøe Holmberg, lkh@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

P.t. er der følgende faglige dage:

  • Faglig dag for jordemødre som scanner
  • Faglig dag for jordemødre i lægepraksis
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med svangre
  • Faglig dag for jordemødre som arbejder med barsel
  • Faglig dag for privatpraktiserende jordemødre
  • Faglig dag for uddannelsesansvarlige jordemødre
  • Faglig dag for afdelingsjordemødre, kliniske jordemoderspecialister, koordinerende jordemødre
  • Faglig dag for niveau 2 ledere

De faglige dage er for aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Deltagelse koster typisk 300 kr.

Der ud over tilbyder Jordemoderforeningen netværksdage for kandidat- og masterstuderende og udviklingsjordemødre.

For grupper, der ønsker det, er der oprettet Facebookgrupper, hvor den faglige sparring og udveksling kan fortsætte.

Se aktuelle arrangementer på https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/