Forlig på det regionale område

Jordemoderforeningen har afsluttet forhandlingerne om en overenskomst med Danske Regioner for de næste tre år. Hovedbestyrelsen skal nu tage stilling til aftalen, hvorefter den kommer til urafstemning.


Nyheder

De sidste forhandlinger i kommunerne er faldet på plads

Midt i februar indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med KL, som indebar en række forbedringer...

Læs mere

De sidste forhandlinger i regionerne er faldet på plads

Sidste weekend indgik Forhandlingsfællesskabet et forlig med Danske Regioner, som indebar en række...

Læs mere

Forlig på plads i regionerne

Efter lange og svære forhandlinger har Jordemoderforeningen sammen resten af...

Læs mere

Vaccination af privatpraktiserende jordemødre

Turen er nu kommet til, at målgruppe 4 ansat uden for regi af kommune, region eller almen praksis...

Læs mere

OK21 på det kommunale område er på plads efter lange og hektiske forhandlinger

Efter lange og hektiske forhandlinger har Jordemoderforeningen sammen resten af...

Læs mere

OK21 for statens område er på plads efter lange forhandlinger

Efter lange forhandlinger har Jordemoderforeningen sammen med de andre medlemsorganisationer her til...

Læs mere

Forhandlinger med Danske Regioner

Forhandlingerne om OK-21 er skudt i gang. Det sker for første gang med Akademikerne AC som...

Læs mere

OK21

Læs om OK21 

Gå til OK21-siden

Valgår

2021 er valgår i Jordemoderforeningen. Der skal vælges formand, kredsformænd og to urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen.

Læs mere

FAQ

Bestil en kalender

Kalender 2021

Kalenderen for 2021 sendes ikke automatisk ud, men alle medlemmer kan rekvirere den.

Rekvirer kalender

Udviklingen i svangreomsorgen og i jordemødres ansættelse

Flere jordemødre og færre fødsler. Hvordan hænger det sammen? En af årsagerne er, at jordemødre beskæftiger sig med meget andet end fødsler. Dette notat  forklarer de faktiske forhold. 
Læs notatet Udviklingen i svangreomsorgen og udviklingen i jordemødres ansættelse

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

Fødsler i Østgrønland

Det er et møde med en stærk kultur omkring fødsler, der mødte den danske jordemoder My Kristina Olsen, da hun blev ansat som jordemoder i den østgrønlandske by Tasiilaq. Men også et møde med sociale problemer og mennesker med svære skæbner.

Udgivet:

Ungdomsmodtagelser skyder op i Danmark

I Herning og Halsnæs kan unge lægge vejen forbi en ungdomsmodtagelse, hvor de bl.a. kan møde en jordemoder, der hjælper med alt lige fra snak om prævention, krop og seksualitet til dybere snakke om trivsel og psykosocial sundhed. Og flere nye ungdomsmodtagelser er efter alt at...