Forhandlinger med Danske Regioner

Forhandlingerne om OK-21 er skudt i gang. Det sker for første gang med Akademikerne AC som forhandlingspartner.


Nyheder

COVID-19-vaccination af jordemødre

Corona-vaccination

Sundhedsstyrelsen beskriver i ’Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19’...

Læs mere

Hvor mange må deltage på privatpraktiserende jordemødres holdundervisning?

Oprettet den 5. januar 2021

Forsamlingsforbuddet på mere end ti personer gælder ikke for...

Læs mere

Hvad må jordemødre i privat praksis under corona?

Oprettet den 5. januar 2021

Jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner må fortsat praktisere...

Læs mere

Regionerne får igen mulighed for at lukke ned for hjemmefødsler

Regionerne fik fra 1. januar 2021 igen mulighed for at fratage fødende retten til jordemoderhjælp i...

Læs mere

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19" (13-12-2020)

Revideret retningslinje og vejledning 'Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder, samt...

Læs mere

Årets bachelorprisvindere 2020

Bachelorprisen

Årets tre bachelorpriser blev i år uddelt virtuelt. Overrækkelserne blev offentliggjort på...

Læs mere

Ny folkesundhedslov skal skabe mere lighed i sundhed

Danske Regioner sender sammen med over 50 organisationer, her i blandt Jordemoderforeningen, en...

Læs mere

OK21

Læs om OK21 

Gå til OK21-siden

Valgår

2021 er valgår i Jordemoderforeningen. Der skal vælges formand, kredsformænd og to urafstemningsvalgte til hovedbestyrelsen.

Læs mere

FAQ

Bestil en kalender

Kalender 2021

Kalenderen for 2021 sendes ikke automatisk ud, men alle medlemmer kan rekvirere den.

Rekvirer kalender

Seminar: Relationel koordinering og samarbejde på tværs

At hjælpe mennesker kræver ofte en koordinering på tværs af fagområder. 
På seminaret lærer du at arbejde med ’relationel koordinering’ i formen ansigt-til-ansigt koordinering. Du får tanke- og handleværktøjer til at strukturere, facilitere og deltage optimalt i ansigt-til-ansigt koordinering.
Læs mere 

Vores hovedorganisation

Jordemoderforeningen har samlet svarene på en række spørgsmål om tilhørsforhold til Akademikerne (AC), som vi blev medlem af i stedet for FH, Sundhedskartellet og CO10 fra 1. januar 2020.
Læs mere

Husk at holde dine medlemsoplysninger opdaterede

Tjek dine oplysninger på 'Min side'  

Du får adgang med NemID.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Læs om selskabet og dets aktiviteter og meld dig ind. 

Læs mere

Udgivet:

Jordemødre finder nye Covid-job

COVID-19 Flere og flere jordemødre arbejder inden for feltet med test, opsporing og vaccination. Sanne Lindstedt sagde for nyligt sit job som jordemoder på Rigshospitalets barselsgang op. I dag arbejder hun med at opspore Corona-smittede borgere. Og Trine Juul Gjermundbo var som...

Udgivet:

Sofies arv

Et jordemoderliv kan rumme både gevær, tandlæge-tang og kongens fortjenstmedalje, når det udspiller sig i datidens Østgrønland.

Seneste udgivelse:

Hent digital version her

Læs de enkelte artikler