• Print
  • Bookmark and Share

OK18

Konflikt og konsekvenser

Årgang 2018, nr. 3, OK18

Med arbejdsgivernes massive lockout kan mange jordemødre blive berørt af konflikten, hvis der ikke forinden indgås forlig. På de følgende sider kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå op til og under en...[mere]

OK18: Pres på jordemødres arbejdstidsaftale

Årgang 2018, nr. 3, OK18

OK18 handler ikke kun om løn, spisepause og lærernes arbejdstid. Danske Regioner har også stillet krav overfor Sundhedskartellet, der vil forringe jordemødres arbejdsvilkår kraftigt, hvis de blev gennemført [mere]

Leder: Det kan blive en pige eller det kan blive en dreng

Årgang 2018, nr. 2, OK18

I skrivende stund (20. februar) ved vi så meget om et resultat af overenskomstforhandlingerne, og om hvornår de afsluttes, som ... at vi ikke ved noget ... Vi venter stadig på et resultat på statens område, som per tradition...[mere]

Leder: Det kan blive en pige eller det kan blive en dreng

Årgang 2018, nr. 2, OK18

I skrivende stund (20. februar) ved vi så meget om et resultat af overenskomstforhandlingerne, og om hvornår de afsluttes, som ... at vi ikke ved noget ... Vi venter stadig på et resultat på statens område, som per tradition...[mere]

OK18: Forhandlinger med forhindringer

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Overenskomsten for jordemødres løn- og arbejdsforhold udløber 31. marts. Forhandlingerne om en fornyet aftale er i fuld gang, men der er flere spillere og hensyn involveret. Og det har gjort, at forhandlingerne kom senere i gang...[mere]

OK18: Forhandlinger med forhindringer

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Overenskomsten for jordemødres løn- og arbejdsforhold udløber 31. marts. Forhandlingerne om en fornyet aftale er i fuld gang, men der er flere spillere og hensyn involveret. Og det har gjort, at forhandlingerne kom senere i gang...[mere]

Muligheden for konflikt

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Ved redaktionens afslutning (20. februar) er der ikke afklaring på forhandlingerne – hverken på det statslige, det regionale eller det kommunale område. Ingen af de mange krav er afklaret. En konflikt er derfor stadig en...[mere]

Muligheden for konflikt

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Ved redaktionens afslutning (20. februar) er der ikke afklaring på forhandlingerne – hverken på det statslige, det regionale eller det kommunale område. Ingen af de mange krav er afklaret. En konflikt er derfor stadig en...[mere]

OK18: Vil skævheder i løn til livs

Årgang 2017, nr. 9, OK18

Sundhedskartellet* sendte den 6. november forslag til generelle krav til Forhandlingsfællesskabet**. Forud for fremsendelsen er gået flere drøftelser i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og i Jordemoderforeningens...[mere]