• Print
  • Bookmark and Share

ICM 2017

Den canadiske jordemoderuddannelse

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

I 1992-93 blev 75 jordemødre, der på det tidspunkt arbejdede alegalt, altså uden nogen form for legalisering, evalueret af fire jordemødre fra forskellige steder i verden. Baggrunden var et fantastisk arbejde fra en lille gruppe...[mere]

Viden, forståelsesrammer, politik, påvirkning. Og et gulv, der gav sig faretruende under 1.000 jordemødres dans

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Jordemoderforeningens næstformand har været til verdenskongres for første gang. Det beretter hun om i disse dagbogsnotater. [mere]

Håndudmalkning i graviditeten

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Jeg var ret høj efter at have hørt professor of midwifery and maternity services research, Della Forster fra Melbourne i Australien, præsentere det første randomiserede kontrollerede studie* i verden, DAME, som undersøger...[mere]

Glimt af ICM set med en jordemoderstuderendes øjne

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Fire tusinde jordemødre står stimlet sammen i en sal i Toronto, Canada. ICM skal snart gå i gang, og lokalet summer af forventning. Dørene bagerst i lokalet åbner sig og ind kommer over 100 fanebærere fra forskellige lande...[mere]

Tværfagligt samarbejde i uddannelsen

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Man skulle tro, at jordemoderuddannelserne i Holland og England havde gennemgået den samme revision, som vi har i Danmark. Begge lande brillerede nemlig med nogle spændende oplæg om, hvordan man kunne skabe gode læringsrum for...[mere]