• Print
  • Bookmark and Share

Døgnvagt

Døgnvagter skal bruges med omtanke

Årgang 2005, nr. 11, Døgnvagt

Arbejdstilsynet har påtalt arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med en arbejdsmiljøscreening i Vestsjællands amt (se tfj nr. 10-2005 side 16). Det giver anledning til at se nærmere på, hvad der egentlig var hensigten med...[mere]

Bremseklodser for belastningen

Årgang 2005, nr. 11, Døgnvagt

Problemet er ikke så meget længden af en vagt som arbejdspresset. derfor har både falckreddere og læger en systematik, der skal sikre, at arbejdsbelastningen i en døgnvagt ikke overstiger en aftalt grænse. Men grænserne er til...[mere]

Rådighed bliver til fast vagt

Årgang 2005, nr. 11, Døgnvagt

Det er ikke økonomisk rentabelt eller arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at lade de vagtbærende afdelingsjordemødre arbejde i rådighedsvagter. Derfor har ledelsen på Rigshospitalet varslet nye arbejdsforhold for seks...[mere]

TEMA: Til rådighed

Årgang 2005, nr. 11, Døgnvagt

Døgnvagter og andre former for rådighedsvagt er brugt på mange områder, hvor arbejdsmængden er uforudsigelig og svingende. Det kan være en hård fysisk og psykisk belastning at stå til rådighed i mange timer i træk. Derfor stiller...[mere]